top of page

הרצאות וסדנאות להעשרת העובדים

בתחום איזון הורות עבודה

ליווי והדרכה פרטנית להורים 

"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו..."

bottom of page